L'estalvi intel·ligent per les empreses

Les campanes industrials d'Ignialight permeten la regulació individual o per grups de cada una de les lluminàries adaptant-se a les necessitats de cada moment.  Amb la regulació de les lluminàries aconseguim un important estalvi energètic en la instal·lació.

El Bayled 2.0 diposa d'un ampli ventalls de sistemes de regulació. Permet adapatar-se a la instal·lació existent, a les necessitats concretes del client i en alguns casos sense la necessitat de passar un cablejat extra.

power line

Control de les lluminàries per grups sense necessitat d'afegir cablejat extra per les dades

dali

Control individual o per grup de cada lluminària.
És necessari un cable d'alimentació i un cable de dades de 2 fils per la senyal DALI

ràdio freqüència

Control d'encesa, apagada i regulació de les lluminàries individual o per grups.
No cal modificar cap element de la instal·lació ni passar cablejat extra

1-10v

Control de les lluminàries per grup
És necessari un cable d'alimentació de dades de 2 fils

llum orientació

Sistema de llum de seguretat de la instal·lació.

sensor lluminositat integrat

Detecció de la lluminositat ambiental i regulació de la lluminària.

detector de presència integrat

Detector de la presència en una zona determinada i activació de la lluminària